Convert And Receive: Flying Angel Wing (10-22-2010)
lpflyingangelwingcopy.jpg

Gulat ka na naman ba? Hindi ka namamalikmata! Totoo ito!

Kung dati ay d ka nakahabol sa dating CRS at naiinggit ka sa ibang naka Flying Angel Wing, eto na pagkaklataon nyo!
MagTopup at convert ng 500 worth of ROK load or 500 Premium Service (2 months worth) at magkakaroon ng pinakaunang Animated Headgear sa pRO: Flying Angel Wing! Simple lang d ba?

MECHANICS:
Convert 500 pesos worth of ROK points on October 22 (12am - 11:59pm) and you'll get 1 Flying Angel Wing for FREE!
Convert 500 pesos worth of Premium Service (64 days) on October 22 (12am - 11:59pm) and you'll get 1 Flying Angel Wing for FREE!
i.e.
1.) 500 Load = 10,000 ROK points
2.) 500 Load = 2 months of Premium Service

Event Schedule:
October 22 (12am -11:59pm) , 1 day event only

Event Rules:
• Only players who converted their load to 500 pesos worth of ROK points (10,000 ROK points) or 500 pesos worth of Premium Service (64 days) on October 22 will receive their corresponding reward.

Magpapahuli ka pa ba? Top-up na! /gg

Awarding Process:
1. Players who availed the promo will get thier prizes on October 26, 2010 (Tuesday) at 6pm.
2. You can claim your prize in-game through the Cool Event NPC, Torsen located at Alberta (148, 60).

Note: Please claim all remaining prizes (from previous promo or events) at the Cool Event NPC before October 25, 2010.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License